De aanmeldtermijn voor de Praktijkpilot Biodoversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) Duurzaam Boeren Drenthe is verlopen. 
Vragen? neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.