Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling, ontgronding kleiner dan 12,5 hectare