Intrekken aanvraag / ontheffing Wet natuurbescherming