Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming - faunabeheer
(alleen door de Faunabeheereenheid)